https://www.littlecaesars.com.tr/
Radyo Mega Play Radyo Mega Pause
havadurumu 20° Adapazarı
Sabah
05:22
Öğle
13:10
İkindi
16:37
Akşam
19:22
Yatsı
20:42
BORSA 90542 % -3,42
DOLAR 5,59 % -0,79
EURO 6,38 % -0,42
ALTIN 221 % 0,15

Kent Park adı Donatım Park olacak

Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Kasım Pazartesi günü toplanıyor. Meclis gündem maddeleri arasında Kent Park'ın adının Donatım Park olarak değiştirilmesi de yer alıyor

Haberler/GÜNCEL
10.11.2018
Haberi Yazdır
Kent Park adı Donatım Park olacak

İŞTE GÜNDEM MADDELERİ


1.10/663-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/634 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 1376 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.10/665-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/636 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1561 ada, 1 nolu parsel, 1562 ada, 1 nolu parsel, 1563 ada, 1 nolu parsel ile 1564 ada, 1 nolu parselin tamamı ve tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.10/667-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/639 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 9/126 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi ve Karaman Bağlantı Yolu ve Yakın Çevresini kapsayan yaklaşık 118 ha. alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.10/669-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/642 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552- 6554 nolu parseller ile 9591-7381 ve 7382 nolu parseller arasındaki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.10/671-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/560 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi Plan Hükmü Maddelerine yapılan itirazlar ve İlave Plan Hükümlerine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Hükmü Değişikliklerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.10/673-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/643 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesinden geçen TEİAŞ 154 Kv Osmanca-Adapazarı (yenileme) Enerji İletim hattının ve bazı direklerde yapılan değişikliklerin imar planına işlenmesine ait Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.10/675-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/645 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 1336 adanın kuzey doğusunda yer alan kadastral boşluktaki 19 m2’lik AGDAŞ Regülatörünün Teknik Altyapı Alanı (Doğalgaz Dağıtım/İletim Tesis Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.10/677-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/647 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Mahmutbey Mahallesi,  495 ada, 3-4-5-6 ve 7 nolu parseller ile 102 ada, 67 ve 266 nolu parselleri kapsayan alanda imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.10/679-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/598 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 92 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi uygulama imar planları içerisinde ön, yan ve arka bahçelerde çekme mesafeleri içerisinde kapalı mekan oluşturmayan ve tüm cepheleri açık, katlı olmayan bağımsız bölüm veya bağımsız bölüm eklentisi niteliği taşımayan parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde bina giriş merdiveni ve markizler yapılabilir” plan notunun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına eklenilmesi talebinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.10/681-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/565 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarih ve 2/70 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan- askı süresinde yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/06/2018 tarih ve 6/424 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup; Planın değişen kısımlarına ilan-askı süresinde Belediyemize yapılan 2 adet itiraz ve Karasu Belediye Başkanlığının yazısı ile sunulan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.10/683-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/569 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2018 tarihli, 2/74 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’na ilan askı süreci içerisinde yapılan, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 11.07.2018 tarih ve 2018/40 sayılı kararı ile kabul edilen iki adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23/10/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
23.10/685-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/582 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14/05/2018 tarih ve 5/352 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali ilçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresince yapılan itirazlar, Kocaali Belediye Başkanlığının 10.07.2017 tarihli, 1584 sayılı yazı ekinde iletilen itirazların ve Kocaali Belediye Başkanlığının 30.07.2018 tarihli, 1004 sayılı yazısında belirtilen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 01/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.10/687-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi 312 ada 13 ve 15 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34826  sayılı yazısı.
 
27.10/689-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarihli, 10/139 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34828 sayılı yazısı.
 
29.10/691-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarih ve 4/232 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı  İlçesi,  Korucuk  Mahallesi,  1749  ada  3  nolu  parsel  ve  batısındaki  Park Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34719 sayılı yazısı.
 
31.10/693-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin (6.2) maddesine istinaden hazırlanan Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarih ve 5/325 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Bahse konu Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan Serdivan Belediye Meclisince kabul edilen kısımlarının görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34822 sayılı yazısı.
 
33.10/695-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan  İlçesi,  32  Evler  Mahallesi, 1658-15466-15475-15476-15708-15709-15710-15711-15713-16442-16443 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34999 sayılı yazısı.
 
35.10/697-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  01/10/2018  tarih  ve 76  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen, Kemalpaşa Mahallesi 1976 ada 2 ve 3 nolu parseller, 1983 ada 1-2-3-4-5 nolu parseller,  14845, 14844,14843, 14913, 14914 nolu parseller  ile 2242 ada 1 nolu parselin batısında bulunan 185.00 m².lik kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 35034 sayılı yazısı.
 
37.10/699-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  01/10/2018  tarih  ve 73  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen, Arabacı alanı 1363 ada 1 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 35003 sayılı yazısı.
 
39.10/701-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi sınırlarında kalan tarım alanı olarak planlanan alanının 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına uygun olarak konut alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34721 sayılı yazısı.
 
41.10/703-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/07/2018 tarih ve 2018/48 sayılı kararı ile uygun görülen Arifbey Mahallesi, 735 ada 1 nolu parsel ve 734 ada 19 nolu parseller için “Ticaret Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34825 sayılı yazısı.
06/11/2018 tarihli, 34713 sayılı yazısı.
 
44.10/706- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi 306 nolu parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34714 sayılı yazısı.
 
46.10/708-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/07/2018 tarihli, 2018/50 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, Dereiçi mevkii, 76 nolu parselden geçecek şekilde 7.00 metrelik imar yolu planlanmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34715 sayılı yazısı.
 
48.10/710-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/09/2018 tarih ve 2018/65 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi,   Kuruçeşme Mahallesi, 240,241 ve 242 nolu parsellerin batı ve güneyinden geçen 7.00 metrelik imar yollarının kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2018 tarihli, 34823 sayılı yazısı.
 
50.10/712-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 155 ada, 7 nolu parsele ilişkin  hazırlanan  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Plan  değişikliği  teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/11/2018 tarihli, 34995 sayılı yazısı.
 
52.10/714-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin, 09.10.2018 tarih ve 2018/60 sayılı kararı ile uygun görülen, Hacımurat Mahallesi, 3261 no’lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 11/10/2018 tarihli, 32251 sayılı yazısı.
 
54.10/716-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 15 pafta, 15 ada,  12 nolu 3.233,00 m2 yüzölçümlü parselin 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-s ve Ek Madde 2 hükmü uyarınca mezarlık olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Belediyemize devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/10/2018 tarihli, 33908 sayılı yazısı.
 
56.10/718-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/11/2016 tarihli, 10/649 sayılı kararı ile işletme hakkı 10 yıllığına BELPAŞ’a verilen Geyve Sosyal Gelişim Merkezi kantininin karlılık durumunun yeterli olmaması ve cirosunun giderlerini karşılayacak seviyede olmaması gerekçeleriyle tahsisin iptal edilmesine ilişkin 18/10/2018 tarihli, 33121 sayılı yazısı.
 
58.10/720-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Hollanda’nın Delft Belediyesinin 05.06.2018 tarihinde Belediyemize göndermiş olduğu mektupla Belediye Meclislerinin tüm Kardeş Şehir ilişkilerini feshetme kararı aldığını, buna göre Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2000 tarihli, 16/187 sayılı kararına istinaden Delft Belediyesi ile imzalamış olduğu “Kardeş Şehir Protokolü’nün” karşılıklı olarak feshedilebilmesi talebinin İçişleri Bakanlığı’nın 2005/36 sayılı Genelgesi gereğince görüşülmesine ilişkin 30/10/2018 tarihli, 34296 sayılı yazısı.
 
60.10/722-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyelerinin ( Serdivan, Hendek, Karasu, Sapanca, Söğütlü, Geyve, Kocaali, Taraklı ) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan ve ilçe belediye meclislerince onaylanan 2019 Mali yılı Gelir ve Ücret tarifelerinin görüşülmesine ilişkin 01/11/2018 tarih ve 34456 sayılı yazısı.
 
62.10/724-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin b bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ve 2020-2021 yıllarına ilişkin bütçe tahminlerini içeren cetvellerin görüşülmesine ilişkin 08/11/2018 tarihli, 81 sayılı kararınıngörüşülmesi.
 
64. 10/726. Erenler İlçesi, Yeni Mahallesi, Toptancılar Çarşısı, 3757, 10345-10346-10347-10348-10349-10350-10351-10352-10353-10354-10355-10356-10357-10358-10359-10360-10361-10362-10363-10364-10365 sayılı parselleri kapsayan alanda mevcut teşekkül ile plan durumu arasında uyumsuzluğu gidermek üzere hazırlanan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli ve 12/156 sayılı kararı.
 
66. 10/728. Arifiye Belediye Başkanlığının 05.11.2018 tarih ve 212/320 sayılı yazısı ile; <a 66="" nolu="" gündem="" eki-ilave(kasım="" 2018).pdf"="" target="_blank">Arifiye Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 2018/71 sayılı kararı ile kabul edilen  Adliye ve Ahmediye Mahalleleri Uygulama İmar Planı, Plan Notları, Plan Açıklama Raporu.
 
 
 

Yorumlar 1
Sakaryalı 11.11.2018 16:38:29
Donatım park değil suriye park olmalı