https://www.littlecaesars.com.tr/
Radyo Mega Play Radyo Mega Pause
havadurumu 27° Adapazarı
Sabah
03:34
Öğle
13:00
İkindi
16:58
Akşam
20:25
Yatsı
22:08
http://sakaryaradyomega.com/

Romanlar mecliste olmak istiyor

Romanlar Derneği Başkanı Nuray Tuna yerel seçimlerde belediye meclisinde temsil edilmek istediklerini belirterek ‘625 seçmenli Romanlar adına ben de aday olduğumu ilan ediyorum’ dedi.

Haberler/SİYASET
08.12.2018
Haberi Yazdır
Romanlar mecliste olmak istiyor
 Ro­man­la­rın 80 yıl­dır Ka­ra­su’da ika­met et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Nuray Tuna, ken­di­le­ri­ne ya­ban­cı mu­ame­le­si ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­ni ve önü­müz­de­ki se­çim­ler­de be­le­di­ye mec­li­si­ne bir tem­sil­ci seç­tir­me­ye ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti. “Her seçim dö­ne­mi baş­kan aday­la­rı gelip va­at­ler ve­re­rek oy is­ti­yor. Gö­re­ve baş­la­yan her kay­ma­kam da ben­zer va­at­ler­le bizi oya­lı­yor” diyen Tuna artık boş va­at­le­re inan­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. 
Çayını içer gider
   Tuna “620 ci­va­rın­da oya sa­hi­biz. Faz­la­sı var ek­si­ği yok. Ma­hal­le­mi­ze oy is­te­me­ye ge­lecek aday­la­ra ve par­ti­le­re ses­le­ni­yo­rum. Ro­man­la­rı tem­si­len be­le­di­ye mec­li­si­ne ada­yım. Lis­te­sin­de bana yer veren oy­la­rı alır. İkinci is­te­ği­miz de söz ve­ril­di­ği halde yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan ko­nut­lar. Bu iki ta­le­bi­mi­zin sö­zü­nü kesin ola­rak ver­me­yecek aday ma­hal­le­miz­de ça­yı­nı içip gider, o kadar. Oy filan bek­le­me­sin” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Önerilen Haberler
Yorumlar 0
Bu habere ilk yorumu siz yapın