Oktay yaptığı ziyaretlerde; ilçenin gelişmesiyle paralel olarak, asgari bir hayat standardını belirleyecek bir sosyal yardım sistemi kurmayı planladıklarını vurguluyor. Ayrıca, sosyal yardıma ihtiyaç duyanları sadece yardıma muhtaç durumdan çıkarmak değil, aynı zamanda daha üretken ve kendi kendine yeten bir konuma getirmeyi amaçlayan bir sosyal yardım politikası uygulayacaklarını anlatıyor. Bu politika ile Serdivanlıların sosyal yardım almak yerine kendi yaşamlarını daha bağımsız bir şekilde sürdürebilmelerini hedeflediklerini ifade ediyor.