Meclisin tek gündem maddesinde görüşülen ek ödenek konulması talebi meclis üyeleri tarafından Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği haliyle oy birliği ile kabul edildi.

1-26