SAĞLIK VE HUZURLU DOLU BİR YIL

Hendek Belediyesi'nin 2024 yılı ocak ayı olağan meclis toplantısı, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun başkanlığında, Hendek Belediyesi Ana Hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda, 13+1 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Babaoğlu, konuşmasında 2023 yılında yaşanan felaketler, sel, deprem ve Filistin'deki zulüm gibi hainliklerin olmadığı bir yıl geçmesi temennisinde bulunarak, yeni takvim yılı olan 2024'ün sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisiyle ocak ayının ilk meclis toplantısını hayırlı ve uğurlu olsun dedi.

GÜNDEM MADDELERİ

Başkan Babaoğlu’nun konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin 1. maddesi olan “2024 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçilmesi” maddesi oy birliği ile oylanarak yeni denetim komisyonu üyeleri seçildi. Gündemin 2. maddesi olan 2024 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin görüşülerek karara bağlanması, 3. maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyelerine verilecek aylık ödeneğin görüşülmesi (Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3’ünü aşmamak üzere) 4. Maddesi 2024 yılında emekli olacak işçilerin kıdem tazminatının ödenebilmesi için İller Bankası’ndan kredi kullanılmasının görüşülmesi, 5.maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele Belediye Meclis kararı ile tespit edilen ve maktuen ödenen fazla çalışma ücretinin 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, çalışma ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 6,7,8,9,10 ve 11. Maddeleri olan, “İlçemiz Göksu Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi konusunun görüşülmesi, İlçemiz Kırktepe Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi konusunun görüşülmesi, İlçemiz Yukarıçalıca Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi konusunun görüşülmesi, İlçemiz Eskibıçkı Mahallesi’ne ait kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesi konusunun görüşülmesi, İlçemiz Necatipaşa Mahallesi’nde iptal edilen demiryolu projesi güzergahındaki alan ile ilgili 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan tadilatı konusunun görüşülmesi ve İlçemiz Dereboğazı Mahallesi tapunun 309 ada 4 numaralı parselin yer aldığı bölgede 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan tadilatı konusunun görüşülmesi” maddeleri oy birliği ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. Gündemin 12 ve 13. Maddeleri, “Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin komşu mahalleler ile olan sınır değişikliği hakkında hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi ve İlçemiz Kocaahmetler Mahallesi ve Uzunçarşı Mahallesi arasında yer alan idari sınırların düzenlenmesi talebi ile ilgili hazırlanan İmar, Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi” maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edildi. Ek gündem ve 14. Gündem maddesi olan “İlçemiz sınırları içerisinde olup; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan ve gerçekleştirilecek olan doğalgaz dağıtım ve servis hatlarının yapımı ile tahrip olan yolların belediyemizce yapılması ve AGDAŞ’tan herhangi bir bedel talep edilmemesi konusunun görüşülmesi” maddesi oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Babaoğlu mecliste çeşitli konularda gelen soruları, meclis maddeleriyle ilgili olarak sorulan soruları tek tek anlatarak hem meclisi hem de canlı yayında tüm kamuoyunu bilgilendirdi.

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİLDİ

2024 yılı Denetim Komisyonu seçimi kapalı oylama açık sayım yöntemiyle gerçekleştirildi. Yapılan oylamada 2024 Mali Yılında Denetim Komisyonuna üyeleri seçildi.

2024 yılı Denetim Komisyonu üyeleri şu şekilde;

Metin Zülküf Polat (MHP)

Osman Çamur (MHP)

Recep Yarıcı (AK Parti)

2 (12)