Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri’nin içerisinde bulunduğu alanda, üst ölçekli imar planlarında yapılan değişikliğe uygun olarak tadilata gidilmiş ve söz konusu alan, Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. Plan tadilatları yasal olarak ilan edilmiş olup ilan süresi içerisinde parsel açısından hiçbir kurumun itirazı ve olumsuz görüşü olmamıştır. Parselin tapu kayıtlarında da herhangi bir takyidat (kısıtlama şerhi) bulunmamaktadır ve alanın mülkiyeti, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Adapazarı Belediyemize aittir.

04 Ekim 2021 tarihli Adapazarı Belediyesi meclis toplantısında, meclis gündeminin 3’üncü maddesinde yer alan, Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri’nin bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanına çevrilmesi teklifini içeren İmar Komisyonu raporu, o dönem Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi olan ve şu anda CHP Adapazarı İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Sayın Haluk Akbay’ın da kabul oyu vermesi neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

04 Ekim 2021 tarihli Adapazarı Belediyesi meclis toplantısında, Meserret Bahçe’nin yapım işi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifini içeren meclis gündeminin 7’nci maddesi, o dönem Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi olan ve şu anda CHP Adapazarı İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Sayın Haluk Akbay’ın da kabul oyu vermesi neticesinde oybirliği ile kabul edilmiş ve gerekli tüm işlemler başlatılmıştır. 

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri’nin bulunduğu alanda tapu kayıtlarına ve imar planlarına uygun olarak ihale yapılmıştır. İhale, 17 Aralık 2021 Cuma günü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile belediyemiz encümenince yapılmıştır. İhale, -Belediyemiz tarafından neticelendirilen tüm ihalelerimizde olduğu gibi- ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde kamuoyuna açık gerçekleşmiş ve canlı olarak yayımlanmıştır. Yüklenici firma sözleşme hükümlerine uyarak inşaatı tamamlamıştır.

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri’nin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Kadın Doğum Hastanesi ve Sakarya Acil Durum Hastanesi’nin çok yakınında olması, Güllük, Şirinevler ve Mithatpaşa mahallelerine hitap eden ve şehrin ana arterlerinden biri olan Adnan Menderes Caddesi’nde, insan yoğunluğuna istinaden, insan odaklı hizmet ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir “sosyal merkez” içermesinin önemini ayrıca ortaya koymaktadır. Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri projesindeki sosyal ve kültürel merkez ile sağlık kuruluşu faaliyetleri, ilgili kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma da Resmî Gazete’nin 14 Haziran 2014 günü yayımladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5-(1). maddesinde yer alan mekânsal kullanım tanımları ve esaslarına uygundur. 

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri, “mahalli müşterek nitelikte” ifadesini karşılar biçimdeki hizmetleri içermektedir.

Sözleşme ve ihale şartları hiçbir şekilde sonradan değiştirilmemiştir.  

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” 14 (b) maddesinde; “Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.” denilmektedir. Adapazarı Belediyesi’nin Hizmet Alanlarından birinde inşa edilen Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri, yukarıda bahsedilen kanun ve yönetmelik maddelerinde sıklıkla ifade edilen “mahalli müşterek nitelikte” ifadesini karşılar biçimdeki hizmetleri içermektedir. Yapı ruhsatında belirtilen alanlar, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak üzere hizmet verecektir. 

SONUÇ:

Mahalli müşterek nitelikte insan odaklı hizmet ihtiyacına cevap verilmesi hedefiyle inşa edilen Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri Projesinin hayata geçirilmesine o dönemde CHP Adapazarı Meclis Üyesi ve şimdi CHP Adapazarı İlçe Başkanı olan Sayın Haluk Akbay tarafından mecliste kabul oyu verilerek destek sağlanırken, daha sonra proje ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulması abesle iştigaldir. CHP Adapazarı İlçe Başkanlığından istifa ederek Adapazarı Belediyesi Başkanlığına aday adayı olan Sayın Sabri Anıl Özkan ve Adapazarı Belediyesi CHP meclis üyeliğinden istifa ederek CHP Adapazarı İlçe Başkanı olan Sayın Haluk Akbay’ın söz konusu davranışı siyasi çıkarları için yapmaları kamuoyunun takdirlerine sunulmuştur.  


                        Kamuoyunun bilgisine sunulur.
                        Adapazarı Belediyesi

Gündem Maddesi 3Gündem Maddesi 7