CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan’ın Adapazarı Belediyemizin hayata geçirdiği 112 eser ve hizmetten biri olan Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri ile ilgili yaptığı basın açıklamasının içerisinde yer verdiği sorulara cevap niteliği taşıyan ilgili kamuoyu açıklaması, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri’nin bulunduğu alanın mülkiyeti Adapazarı Belediyemize aittir ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün tesislerin bulunduğu alanı şartlı bağış yaptığı iddiası gerçek dışıdır.  

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri ihalesi, 17 Aralık 2021 Cuma günü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile belediyemiz encümenince yapılmıştır. İhale, -Belediyemiz tarafından neticelendirilen tüm ihalelerimizde olduğu gibi- ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde kamuoyuna açık gerçekleşmiş ve canlı olarak yayımlanmıştır. Yüklenici firma sözleşme hükümlerine uyarak inşaatı tamamlamıştır ve Adapazarı Belediyemize kira ödeme işlemini devam ettirmektedir. 

Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri, “Belediye Hizmet Alanı” içerisinde yer almaktadır. 

Resmî Gazete’nin 14 Haziran 2014 günü yayımladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 5-(1). maddesinde yer alan “Mekânsal kullanım tanımları ve esasları” kısmında mekânsal kullanım tanımları ve alan kullanım esaslarında;

Belediye hizmet alanı: Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler vd.” olarak tanımlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” 14 (b) maddesinde;

“Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.” denilmektedir. 

Adapazarı Belediyesi’nin Hizmet Alanlarından birinde inşa edilen Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri, yukarıda bahsedilen kanun ve yönetmelik maddelerinde sıklıkla ifade edilen

mahalli müşterek nitelikte” ifadesini karşılar biçimdeki hizmetleri içermektedir. 

Türk Anayasa Mahkemesi tarafından, “mahalli müşterek ihtiyaçlar”,

“… aynı yörede birlikte yaşamaktan doğan eylemli durumların yarattığı, yoğunlaştırdığı ve güncelleştirdiği, özünde yerel ve kamusal hizmet karakterinin ağır bastığı ortak beklentileri ifade etmektedir.” olarak tanımlanmaktadır. 

Sonuç:
Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri’nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Kadın Doğum Hastanesi ve Sakarya Acil Durum Hastanesi’nin çok yakınında olması, Güllük, Şirinevler ve Mithatpaşa mahallelerimize hitap eden ve şehrin ana arterlerinden biri olan Adnan Menderes Caddesi’nde, insan yoğunluğuna istinaden, insan odaklı hizmet ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir “sosyal merkez” de içermesinin önemini ayrıca ortaya koymaktadır.

Eser ve hizmet siyasetine muhalif çevrelerce eleştirilen Meserret Bahçe Sosyal Tesisleri projesindeki sosyal ve kültürel merkez ile sağlık kuruluşu faaliyetleri, yukarıda bahsedilen ilgili kanun ve yönetmelik maddelerinde ayrıntılı olarak tanımlanarak altı çizilen ifadeler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Açılış için herhangi bir kurum ya da şahıstan onay beklenmemektedir. Sözleşme hükümlerince yüklenici firmanın kiralama işlemleri devam etmektedir ve tesisin açılışı çok yakında gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.