AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Rüstem Keleş açıkladığı manifestosunda, “Sakarya’da Geçen 40 yıllık hizmet hayatımda sivil toplum faaliyetlerim, akademik çalışmalarım ve kariyerim, 14 yıllık SASKİ Genel Müdürlüğü görevi boyunca edindiğim tecrübeler, yerel yönetim açısından kritik gördüğüm ve inandıklarım arasında öne çıkan üç değeri şöyle sıralayabilirim: Şehri üst lige taşıyacak stratejik yönetim anlayışı, liyakat ve sinerji ile herkesle açık ve hızlı iletişim” ifadelerine yer verdi. 

Rekabet Etme Gücü
Keleş, Sakarya’nın rekabet gücünü artıracak yol haritasında ise, “Günümüzde yerel yönetimlerden beklentilerin, alışılagelmiş belediyecilik faaliyetlerinin ötesinde, daha kapsayıcı, özendirici, geliştirici ve bütüncül bir şehir yönetimi yaklaşımı olduğunun farkındayım. Sorumluluk alanı; kalkınmadan sosyal hayata, çevreden güvenliğe kadar vatandaşımızın beklenti içinde olduğu geniş bir kapsama evrilmiştir. Sakarya’mızın coğrafi konumu, sahip olduğu dinamikler, endüstriyel varlığı ve akademik potansiyelini bilimsel bir yaklaşımla analiz etmeliyiz. Şehrimizin sahip olduğu fırsatlar ve güçlü yönleri, karşı karşıya olduğu riskler ve zayıf yönleri, şehirdeki ilgili tüm paydaşların da katkılarıyla tespit edilmeli; kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerini ve hedefleri stratejik bir planlama ile ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.

Liyakat ve Sinerji
Liyakat ve sinerjinin birlikte başarıldığı yönetim anlayışının en büyük hedefleri arasında olduğunu belirten Rüstem Keleş, “Bir kurum için en değerli varlık insan kaynağıdır. Belediyenin sahip olduğu tüm maddi ve manevi kaynakların verimli kullanılması, yönetilmesi liyakate doğrudan bağlıdır. Vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet üretmekle sorumlu olan yerel yönetimler olarak bu konuya itina göstermek gerektiğine inanıyorum. Liyakat ve sinerjinin birlikte başarıldığı yönetim anlayışı en önemli hedeflerim arasındadır.”

Herkesle Açık ve Hızlı İletişim
Herkesle açık ve hızlı iletişimin önemine de vurgu yapılan manifestoda şu ifadeler kullanıldı: “Hemşerilerimizle sürekli iletişimde kalmak ve onları dinlemek gerektiğine inanıyorum. Şehirler; insanlar ve onların düşünceleriyle şekillenen ve var olan mekânlardır. Günümüzün dijital imkanlarını kullanarak hemşerilerimizin kurum ile iletişimini en üst düzeyde hissetmesini sağlamanın, modern huzurlu bir şehir hayatı için önemli parametrelerden biri olduğunu düşünüyorum. Tüm çalışanlarımızı, vatandaşlarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı dinlemenin, onların fikirlerini önemsemenin açık iletişimin gerekliliklerinden olduğunun farkındayım. Şehir hepimizindir. Öyleyse herkes fikir, düşünce ve önerileriyle şehir yönetimine katılım sağlayabilmeli, eksiklikleri, çözüm önerilerini ve beklentilerini kolayca dile getirebilmelidir.” AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Rüstem Keleş’in açıkladığı hizmet manifestosuna ulaşmak için: https://rustemkeles.com/