Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleşecek olan sergide sanatçı teknenin kendisine verdiği olanaklar çerçevesinde soyuttan somuta doğru giden bir anlatım biçimini arındırılmış imgeler üzerinden kullanmaktadır. Geçmişe ait bir zaman dilimini geleneğe eklenip, katkı sunarak günümüze taşıyan sanatçı, kitre ile yoğunlaştırılmış su ve toprak boyalarla ortaya çıkardığı eserlerinde, insanın düşünsel anlamda varlığa ulaşma isteğini gösterme çabası içindedir.

Yüzlerce yıldır gizemli masallar olarak anlatılıp, hayatımıza giren Binbir Gece Masalları'nı kendisine ait bir dille anlatan sanatçı gerçekleştirdiği çağdaş ebrularla hayatın anlamını düşünce ve eylem birlikteliğinin estetik yansımaları üzerinden günümüze taşıyarak sorguluyor. Soyut bir dünyada, soyut değerler sistemi içinde yaşayan insanın kendini keşfetme, kendi ruhuna ulaşma çabasını göstermeye çalışan Gözde Karaman bilinçli bir kurgu ile yaşama dair izleri gerçek üstü imgelerle izleyiciye ulaştırmaktadır.

Geleneğin modern betimlemeleri olarak ortaya çıkan ebrular, minimal anlatım özelliği taşımanın ötesinde sanatçının oluşturduğu renk armonilerinin etkisi içinde izleyiciyi varoluş düşüncesine sokmaktadır. İlahi iradenin yansıması olarak görebileceğimiz eserlerin sembolik anlatımlarında ki şiirsel görselliğin yanı sıra subliminal mesajlar taşıması eserleri ayrıca anlam üzerinden değerli kılmaktadır.

Binbir gece masallarından yola çıkılarak geçmişe ve bugüne ait yaşamsal değerleri sorgulayan sergi 3-18 Aralık 2022 tarihleri arasında her gün 12.00-18.00 saatleri arasında UPSD Sanat Galerisi'nde görülebilir.