Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde yük ve yolcu taşımacılığı sistemleri “RAYLI SISTEM” ile yapılmaktadır.

Raylı sistem ekonomik, çevre dostu ve güvenli bir ulaşım sistemidir.

Raylı sistemin bir özelliği de, şehir içlerinde oluşan trafik sorununu çözmesidir.

Ülkemizde raylı sistem birçok şehrimizde başarı ile hizmet vermekte ve halkımızın memnuniyeti ortadadır. Projelerin birçoğu Ulaştırma Bakanlığımızca ger-çekleşmiştir.

Sakarya’mızda yıllardan beri “RAYLI SİSTEM”in şehrimize kazandırılması ile ilgili sivil toplum örgütleri, halkımız, yerel yöneticiler ve basınımızın talepleri ortadadır.

Demiryol-İş Sendikası olarak, Raylı Sistemin şehrimize kazandırılması adına bugüne kadar görüş ve düşüncelerimizi paylaştık, zaman zaman bu düşünce-lerimize karşı çıkanlar oldu, hatta rayların bu şehrin kalbinden sökülerek, Arifiye’ye gar’ın taşınmasını savunanlar ile karşı karşıya geldik. Neticede 16/10/2023 tarihinde, Cumhurbaşkanlığımızın 7724 sayılı kararı ile, Adapazarı kampüs hattının, Ulaştırma Bakanlığımızca hayata geçirileceği kararı çıktı. Bugün tüm Sakarya’lıları ilgilendiren bu karar bizleride memnun etmiştir.

Alınan bu kararın uygulanması hususunda bakanlık çalışmalarının biran evvel başlaması en büyük arzumuzdur. Ancak; Sakarya’mıza bu müjdenin arkasından yeni bölgeler ve yeni hatların yapımı ile ilgili yeni kararların alınması ihtiyacının unutul-maması gerekmektedir.

Bu kararın alınmasında, proje çalışmaları ve yetkililere sunulması Büyükşehir Belediye Başkanımızın ısrarlı takibi ile olmuştur.

Bu vesile ile başta, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye, emeği geçen siyasilerimize, basınımızın bu konuyu sürekli gündeme taşıyan yazarlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.