“ANAYASAYI TANIMAMAK KİMİN HADDİNE?”

DEVA Partisi İl Başkanı Başnuh, “Yargıtay üyeleri derhal istifa etmelidir. Türkiye’ye verilen zararı kimse kapatamaz.”dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanı Ercan Başnuh, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Yargıtay’ın kendisini Anayasa’dan ve Anayasa Mahkemesi’nden üstün göremeyeceğini belirterek, “Anayasamızın 153.maddesinde açık olarak, “Egemenliğin kullanılması hiçbir suretle, hiçbir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılamaz, hiç kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Anayasa’nın 153. maddesi son derece açık ve net. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının herkesi bağlayacağını, yasama yürütme yargı organlarının hiçbirinin Anayasa’nın 153. maddesinde ifade edilen kararların Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulanmaması diye bir durum söz konusu olamaz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ‘Anayasayı ben uygulamayacağım’ diyor. Ancak Anayasayı çiğneyen kararları ile Yargıtay Türkiye de yargıda büyük bir kaosa yol açarken, fiili düzene karşı kalkışmada bulunmuşlardır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ‘Anayasayı ben uygulamayacağım’ deme hakkını kendinde nasıl görüyor? Anayasayı tanımamak kimin haddinedir?

“ANAYASAYA BİR KALKIŞMA SÖZ KONUSUDUR”

Hukukun bittiği bu noktada, fiilen anayasasızlaştırma yaşandığını ve yürütme üzerindeki denetim mekanizmalarının tümünün, birer birer işlevsizleştirildiğini görüyoruz. Ne olursa olsun bu darbe girişimi mutlaka bitirilmelidir. Yürütme gücünü kendine kalkan edinerek takınılan bir yaklaşımla küstahça gerçekleşen bir kalkışma söz konusudur. Hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerini yok sayan, kuvvetler ayrılığını reddeden bu meydan okumanın hesabı da mutlaka sorulmalıdır. Yargıtay üyeleri görevden el çektirilmeye davet edilmelidir. Yargıtay üyeleri derhal istifa etmelidir. Türkiye’yi Anayasasızlaştırma teşebbüsüne kalkışanların tamamı, istisnasız bir biçimde yetkilerinden acilen ve derhal uzaklaştırılmalıdır.