09.11.2023 tarihinde “............” isimli haber sitesi üzerinden kirli ve alçakça bir oyun kapsamında belediye başkanımız hakkında kendi arazileri üzerinde imar değişikliği yapılarak rant elde ettiği minvalinde isimsiz kişiler kaynak gösterilerek haber yapılması üzerine kamuoyunu aydınlatmak üzere açıklama yapmak gerekliliği doğmuştur.

Belediye başkanımız İsmail GÜNDOĞDU belediyemizde 2005 yılına kadar personel olarak görev yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başlamış, akabinde de 2019 yılı itibariyle Ferizli Belediye Başkanlığı görevine seçilerek başkanlık vazifesini icra etmektedir. 
    
Haber içeriğinde bahsi geçen parseller Belediye başkanımıza miras yolu ile intikal etmiştir. Söz konusu parsellere ilişkin imar planları 02.01.2008 tarihli ve 003 sayılı Ferizli Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş ve Sakarya Büyükşehir Belediye meclisinde ise 14.04.2008 tarih ve 4/144 sayılı meclis kararı ile onanarak yürürlüğe girmiştir. Ekte sunduğumuz belediyemiz meclis kararları ile Sakarya büyükşehir belediye meclisi onama kararları dikkate alındığında söz konusu parsellerin konut alanına alınması Belediye Başkanımızın belediyemiz bünyesinde görevli olmadığı hatta belediye ile irtibatı ve iltisaklı olmadığı yıllarda dönemin Belediye başkanları ile meclis üyeleri imzası ile gerçekleşmiştir. 

Belediye başkanımızın belediyemizde personel ve başkan olarak görev yaptığı dönemler dışında hazırlanmış bir imar planını sanki Belediye başkanımızın görev dönemi içerisinde yapılmışçasına haber yapılması açıkça yalan haber yapıldığını göstermesinin yanı sıra, anılan haber de sahte plan örnekleri paylaşılması kirli bir kampanya ile haysiyet cellatlığına soyunulduğunu göstermektedir.

Haber içeriğinde soyut beyanlara dayalı olarak yapılan açıklamaları delillendirmek üzere sahte plan yapmaktan çekinmeyen bu anlayışın gerçek yüzlerinin teşhir edilmesi için haber konusu parsellerin 2008 yılından itibaren tüm plan paftası örnekleri açıklamamız ekinde yer almaktadır. Anılan plan pafta örneklerine bakıldığında söz konusu alanın 2008 yılından itibaren konut alanında kaldığı ve Belediye Başkanımız döneminde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve dolayısıyla haberde paylaşılan görselin sahte olarak tanzim edildiğini göstermektedir. 

Yalan haber paylaşımı yapıldığı yetmezmiş gibi haberin inandırıcılığını artırmak ve kamuoyunu yanıltmak üzere sahte görseller ile servis ederek onur ve haysiyetimize tasallut eden bu kişiler ile ilgili gerekli hukuksal girişimlerin başlatılacağı kamuoyunun bilgisine arz olunur.