Sakarya'da güneşli havayı fırsat bilenler, Ramazan Bayramı'nın son gününde mesire alanları ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Bayramın son gününü doğayla iç içe geçirmek isteyenler, piknik alanlarına gitmeyi tercih etti.

A A 20240412 34254854 34254847 S A K A R Y A D A G U N E S L I H A V A Y I F I R S A T B I L E N L E R B A Y R A M I N S O N G U N U N U M E S I R E A L A N L A R I N D A D E G E R L E N D I R D I 799X600

A A 20240412 34254854 34254848 S A K A R Y A D A G U N E S L I H A V A Y I F I R S A T B I L E N L E R B A Y R A M I N S O N G U N U N U M E S I R E A L A N L A R I N D A D E G E R L E N D I R D I 800X570

A A 20240412 34254854 34254852 S A K A R Y A D A G U N E S L I H A V A Y I F I R S A T B I L E N L E R B A Y R A M I N S O N G U N U N U M E S I R E A L A N L A R I N D A D E G E R L E N D I R D I 800X600