Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri “Geçmişten Geleceğe Cumhuriyet” paneliyle devam etti. AKM’de düzenlenen ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Satan ile Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necmettin Alkan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde Osmanlı devletinden günümüz Cumhuriyet dönemine geliş sürecini kronolojik sıraya koyularak masaya yatırıldı. 

Cumhuriyetin dünü ve bugünü
Tarihin alan geçmiş bilgisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Necmettin Alkan, “Tarih dediğimiz alan geçmişin bilgisidir. Tarihçi geçmişin bilgisini ortaya çıkartarak onu kurgular ve günümüze aktarır. Geçmişin bilgisini günümüze aktarmak demek bizim içimizde yaşadığımız zaman dilimini geçmişten bağımsız değil, bugünü yaşayan insanların aslında dünü bugünü oluşturdu. Yarın aslında içinde bulunduğumuz andan itibaren oluşmaya başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla biz 100 yıllık cumhuriyeti tarihini gerçekten objektif bir şekilde kurumlarıyla, oluşum süreciyle zihniyetiyle konuşabilmemiz için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu zemine bakmamız lazım.  O zemin tarihsel devamlılık ve süreklilik dediğimiz aslında geleceği bize veriyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin dünü ve bugünü Osmanlı devleti bağlamıyla ele alınmalıdır” diye konuştu.

Tehlike anında millet olarak devreye girdik
Devlet anlayışının Cumhuriyete birlikte değişmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Satan, “Devlet meselisin bazı kavramlarını karıştırdığımızın kanaatindeyim esas itibariyle bu topraklarda aynı vatan coğrafyasında devlette devamlılık sürüyor. 1071’le başlayan devlet anlayışımız cumhuriyetle beraber değişmemiştir. Somut olarak baktığımızda devlet ne zaman tehlikeye girerse Türk milleti bir şekilde ortaya çıkıp devletini bu tehlikeden kurtarmak gibi bir anlayışın sahibi olmuştur. Bunu 15 Temmuz gecesinde gördük ve bundan 100 yıl önce milli mücadelede de görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim camiasının önemli değerlerinden olan iki önemli isim, panel sonunda katılımcılarla soru-cevap oturumu yaparak günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.