Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü’nden Doç.Dr.Muhammet KAÇMAZ, Sakarya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Doç.Dr. Cem KIRLANGIÇOĞLU, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Doç.Dr.Ferhat Arslan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Dr. Ögr. Üyesi Selin Yıldız GÖRENTAŞ’ın araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında Manisa Şehri’nde arazi kullanım uyuşmazlığı yaşanan alanların verimliliği göz önüne alınarak kaynakların etkin biçimde kullanılması suretiyle doğru, etkili ve sürdürülebilir bir mekânsal planlama sürecinin ortaya konması hedeflenmektedir. Arazi kullanım kabiliyetleri, arazi kullanım uyuşmazlıkları ve şehrin gelişim senaryoları üzerinden öncelikli konuları ele alarak, nüfusun ihtiyaç duyacağı konut ve arazi miktarını geleceğe yönelik simülasyon çalışmaları bağlamında değerlendirme kapsamına alınacağı proje sonuçlandığında sürdürülebilir şehir yönetimi için önemli stratejiler ortaya koyması beklenmektedir.