Baro Başkanı Yıldız, metni hazırlayan Konya Barosu’na hazırlığı, paylaşımı ve desteği için teşekkür etti.

Çağrı mektubu şu şekilde:

“Bir devlet olmanın sorumluluğunu taşımayan İsrail, maalesef tüm dünyanın gözü önünde; aylardır kadın/erkek/çocuk ayrımı gözetmeksizin soykırım uygulamakta ve insanlığa karşı suç işlemektedir. ‘Pek vahim’ olarak kabul edilen bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması açısından dünya devletlerinin milli hukukunun yetersiz kalacağı düşüncesiyle supranasyonel bir ceza mahkemesinin kurulması öngörülmüş ve 1998 yılında âkit devletler Roma Statüsü’nü imzalamıştır.

Roma Statüsü’nü imzalayan taraf devletler; “milyonlarca çocuk, kadın ve erkeğin mağdur olduğunu göz önünde bulundurarak, insanlığın vicdanını derinden sarsan akıl almaz vahşetlere karşı ortak bir refleks gösterme konusunda mutabakata varmış ve bu husus Roma Statüsü ’nün giriş kısmında ifade edilmiştir.

Bu tür ağır suçların tüm dünyanın barış, güvenlik ve refahını tehdit ettiğini kabul ederek, bu ciddi suçların cezasız kalmaması ve etkin bir şekilde kovuşturulması amacıyla uluslararası iş birliğini geliştirme ve Filistin topraklarındaki soykırımın önlenmesine yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmayı teklif ve talep ediyoruz. Adaletin, uluslararası ceza hukukunun yaptırımları sayesinde tesis edilebileceğini teyit ediyoruz.

Bilindiği üzere avukatlar ve bağlı bulundukları meslek örgütü olan barolar; insan haklarının korunması ve bu haklara yönelik ihlallerin önlenmesi konusunda ulusal mevzuat ve tarihsel misyonları gereğince sorumluluk taşımaktadırlar. Bu sorumluluğun gereği olarak insan hakları ihlallerine ilişkin aktif çaba ve yasal girişimde bulunma ödevi barolara yükletilmiştir.

Kısaca izah ettiğimiz üzere Baro’nuzu ve meslektaşlarımızı tâbi oldukları milli hukuku harekete geçirmeye, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Filistin’de uygulanan soykırımın sorumlularının yargılandığı davaya katılmaya ve konuda aktif tavır alarak kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.