Depremin hemen ardından yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Handan Akyiğit’in yaptığı, “Afet Sonrası İnsani Güvenliğin Yeniden İnşası İçin Çadırkentlerde Mevcut Durum Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1002 projesi kapsamında  projenin ihtiyaç duyduğu veriler için depremin 14. gününde Malatya’ya gidilerek saha çalışmaları yapıldı. Projeden elde edilen çıktılar ve sonuçlar doğrultusunda, deprem bölgesinde yaşayan afetzedelerin insani güvenliğinin sağlanması ve bundan sonraki süreçte ülkemizde uygulanan afet planlamalarına katkı sunulması amacıyla yeni bir proje hayata geçirildi. Bu doğrultuda, yürütücülüğünü Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Sinem Yıldırımalp’in yaptığı TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, “Sürdürülebilir Afet Yönetimi Planlamasında İnsani Güvenliğin İnşası: Kahramanmaraş Konteyner Kentleri Örneği” adlı projeyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş AFAD ve Kahramanmaraş ASHM ile işbirliği içinde çalışmalar devam ediyor. Prof. Dr. Sinem Yıldırımalp’in yaptığı açıklamada söz konusu proje ile insani güvenlik anlayışından yola çıkılarak, afet durumunda toplumsal refahı sağlamaya ve artırmaya yönelik sürdürülebilir bir yaklaşımla kamu bütünlüğü içerisinde en uygun sosyal, ekonomik, çevresel, politik ve kültürel politikaların geliştirilmesi ve yürütülmesine katkı sunmak hedeflendiğini söyledi. Yıldırımalp ayrıca afet öncesi planlamaları da kapsayacak nitelikteki politika yapım süreçlerine ve bu politikaların uygulanması aşamasındaki paydaşlara katkı sunmayı amaçlayan projenin, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ilinin sosyo-ekonomik gelişimine de katkı sağlamasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.