Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın imzaladığı işbirliği protokolüne göre TİHEK; öğrencilere TİHEK bünyesinde staj yapma imkanı sağlamak, öğrencilere yönelik “İnsan Hakları Sertifika Programı” düzenlemek, “Ayrımcılık Yasağı”, “İşkence ve Kötü Muamele Yasağı”, “Düşünce ve İfade Hürriyeti”, “Akademik Özgürlük” gibi çeşitli konularda atölyeler düzenlemek ve atölyeleri başarıyla bitiren öğrencilere sertifika vermek, Tematik raporlara katkı sağlamak, hazırlanacak insan hakları dergisine katkı sağlamak, üniversite tarafından gerçekleştirilen insan haklarına yönelik seminer, sempozyum, konferans etkinliklere katılımcı sağlamak gibi konularda Sakarya Üniversitesi’ne destek verecek.