Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan Acar’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘GON blokajı planlanan migren hastalarında miRNA ekspresyon düzeylerinde değişimlerin tedavi yanıtına etkisi ve biyobelirteç olarak kullanımı’ başlıklı proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı-TÜSEB-A Grubu Ar-Ge projeleri kapsamında destek almaya hak kazandı.

Gon blokajı etkinlik düzeyinin, miRNA ekspresyonuyla ile ilişkisinin saptanabilmesini ve tedavi öncesi olumlu yanıtı predikte edebilecek biyobelirteç belirlenebilmesini hedefleyen bu projenin araştırma ekibinde araştırmacı olarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bilgehan Atılgan Acar, Doç. Dr. Yeşim Güzey Aras ve Araştırma Görevlisi Asis. Dr. Ayşe Polat Zafer yer alıyor.

Projede araştırılması planlanan ve migrene yönelik verilecek tedavinin optimal şartlarda etkinliğini hekime gösterecek bir biyobelirteç, bu sağlık sorununun çözümüne önemli ölçüde ışık tutacak olması çalışmanın özgün değerini gösteriyor.
Projenin başarı ile tamamlanması durumunda; GON blokajının tedavi yanıtında miRNA’ların rolü ilk kez ortaya konulmasından dolayı prediktif bir marker olarak farklı migren hastalarında önemi belirlenecek. Böylece, bilimsel çalışmalara katkı sağlanmasının yanı sıra GON blokajının seçici uygulanmasına yönelik tedavi maliyetini düşürmesine katkı sağlanabilecek.