Bir yöneticinin çok aşırı öz güvenli olmasının birkaç nedeni olabilir. Kibirli olmak, gibi meselâ, ya da  etrafındaki yalakaların çok olması...

Kibirli insan yaptıklarını beğenir, kendisini çok büyük görür, herkesi kendine mahkum sanar. Etrafı yalaka dolu olan da, her yaptığı yanlış bile olsa doğru sanar. Çünkü yalakalar onları elleri patlayana dek alkışlar. Yani şakşakçılık yaparlar, yanlışını hiç görmez söylemezler.

İşlerine yaradığı sürece, onların işine yaradığı sürece
doğrudur, dürüsttür, haklıdır, hakkaniyetlidir. Belki de özünde gerçekten öyledir. Lâkin, etrafındaki yalakalar onun doğruyu, haklıyı, olması gerekeni göstermez, önüne set olurlar; kendi çıkar çarkları durmasın diye...

Lâkin, unuttukları bir şey var. Her şeyi bilen, gören rabbim yaptıklarını yarına bırakır belki ama yanlarına asla bırakmaz.

Bizim bakış açımız da, kişiye yanlışını söylemezsek yaptığı yanlışı hüner zanneder düşüncesi vardır. Bu durum bizim için de geçerli. Yanlış ya da hatalı davrandığımız da bizi uyarmayan bizim arkadaşımız, dostumuz değildir.

Saygılarımla...

Yalçın Kaynak / Sadece Güreş Programı Yorumcusu