Maneviyatı yüksek bir nesil yetiştirmek için, maneviyatı yüksek bir toplum olmak gerek. Saygılı bir nesil yetiştirmek için, saygılı bir toplum olmak gerek. Vefalı bir nesil yetiştirmek için, vefalı bir toplum olmak gerek. Çalışkan üretken bir nesil yetiştirmek için, çalışkan üretken bir toplum olmak gerek. Çalmayan çaldırmayan bir nesil yetiştirmek için, çalmayan çaldırmayan bir toplum olmak gerek. Dürüst ahlaklı bir nesil yetiştirmek için, dürüst ahlaklı bir toplum olmak gerek. Doğru ve adil bir nesil yetiştirmek için, doğru ve adil bir toplum olmak gerek. Güçlü sağlıklı dirayetli bir nesil yetiştirmek için, güçlü sağlıklı dirayetli bir toplum olmak gerek. Anasına Babasına Atasına saygılı bir nesil yetiştirmek için, Anasına Babasına Atasına saygılı bir toplum olmak gerek. Çıkarsız menfaatsiz hak için çalışan bir nesil yetiştirmek için, çıkarsız menfaatsiz hak için çalışan bir toplum olmak gerek...

Velhasıl olmak gerek. Bizden sonrakilerin daha iyi, daha verimli, daha sağlıklı, daha güçlü olabilmesi için, önce bizim olmamız gerek. Olmuş meyve dibine düşer. Dibine düşen meyve yiyene faydalı olur. Dibine düşüp yenmeyen meyve ise, köküne faydalı olur. Yani olmadan olduramayacağımızı bilmek gerek. Olmuş bir ürünün ekene, biçene, yiyene, yedirene faydası olur. Önce olmamız, sonra oldurmamız gerek. Olmasını bilen, olmaması gerekeni de bilir elbet.

Saygılarımla...