AK Parti belediyeciliğinin her şeyden önce gönül belediyeciliği olduğuna değinen Adıyaman, AK Partili yerel yönetim ve yöneticilerinin temel motivasyonun ‘millete hizmet’ olduğunu, kendisinin de bu düstura bağlı kalacağını vurguladı. Adıyaman, yaptığı açıklamada, "Tek tek somut projeler üzerine konuşmadan önce, sayın cumhurbaşkanımızın mimarı ve denetçisi olduğu gönül belediyeciliği motivasyonuyla hareket edeceğimizin bilinmesini isterim. Diğer yandan tüm hizmet ve yatırımlarda iktisadi, estetik ve işlevsel olanın gözetileceği bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız.” dedi.
 
Arifiye’nin coğrafi olarak hem Sakarya’nın hem de İstanbul-Ankara hattının merkezinde yer aldığını ancak coğrafi anlamda merkez olan ilçenin sosyo-kültürel ve ticari olarak henüz merkez haline gelemediğine değinen Adıyaman, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Arifiye yeni bir ilçe. AK Parti Belediyeciliğiyle kısa zamanda çok mesafe kat etti.  Bununla birlikte sahip olduğu potansiyele oranla halen yapılacak çok şey var. Asıl hedeflerimizden biri Arifiye’yi önce Arifiyeliler daha sonra bölge için bir merkez haline getirmek. Bunun için öncelikle altyapımızı güçlendireceğiz. Bununla birlikte kentsel dönüşümü hızla tamamlayıp kent estetiği uygulamalarıyla, tarihsel kazanımlarını da koruyarak Arifiye’ye yeni bir görünüm kazandıracağız. Arifiye’yi, yaşanabilir özelliğini kaybetmeden sosyal-kültürel ve ticari anlamda müreffeh bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.”