Acaba bundan 10 yıl önce insansız kullanılabilen bir araba olabileceğini düşünebilir miydiniz?

Ya da anneniz ya da babanızın öksürük olduğunda verem savaş dispanserlerinde çektirmiş oldukları akciğer filmleri yerine bugün 3 boyutlu görüntü imkânı sunan MR ‘ların yerine geçeceğini. 

Peki bundan 10 yıl sonra nasıl bir teknoloji bizleri bekliyor, acaba insan beynini okuyan makinalar mı, insanın bakışlarından anlayıp, gerekli hizmeti yerine getirebilen robotlar mı?

Gelişen teknoloji sunmuş olduğu kolaylıklar yanında insanı ürküten bir yanı da yok değil hani. Dolayısıyla yapay zeka, günümüzde hızla gelişen ve değişen bir alan olup birçok geleceğe yönelik etkisi ve getirdiği olumlu etkilerden bahsedecek olursak eğer:

Sürücüsüz araçlar ile trafiğin daha güvenli ve ulaşımın verimli hale getirilmesi; sağlık hizmetlerinde kişiye özel tıbbi teşhis ve tedavi seçeneklerinin kullanılarak insanların hızlı bir biçimde sağlıklarına kavuşması, yapay zeka uygulamaları ile geliştirilen kişisel asistan uygulamalarının kullanılarak insanların zamanlarını daha verimli kullanması ve iş alanlarında en iyi performansı yakalamalarını sağlamak, örnek olarak her iş sektörüne uygun olarak hareket eden öneri sistem yapısının gelişen teknoloji ile entegre bir biçimde çalışması, eğitimde öğrencinin algı ve ilgi alanını temel alan öğrenciye özel eğitim program ve sunumlarının kullanılması, sanayi ve üretimde yapay zeka tabanlı otonom sistemler ile üretimin hızlı, verimli ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesi, doğal dil işleme uygulamaları ile dünyanın herhangi bir yerinde yabancı dil bilmenize gerek kalmaksızın iletişim kurabilme imkanı gibi bir çok faydalarını sıralayabiliriz.

Peki yapay zekanın olumsuz etkilerinin başında iş ve istihdam gelmektedir. Hayatımızı kolaylaştıran ve yaşam kalitemizi güçlendiren yapısı ile birlikte insanların çalışma ve iş alanlarına da kısıtlama getirmektedir. Bu kapsamda bugünlerde ve gelecekte iş istihdamı ve işsizlik ülkelerin büyük bir problemi olacaktır. Diğer bir olumsuz yönü ise etik, veri gizliliği ve yapay zekanın karar verme sürecinde ayırımcı bir yapıda davranabilmesi gibi örneklendirebiliriz.

Kısaca yapay  zekanın olumlu ve olumsuz yönlerini dikkate alarak gerekli tedbirler ile yapay zekanın insanlık hizmetinde kullanılması yaşadığımız çağın en büyük avantajlarından birisidir.