Ata sporumuz yağlı güreşte aynı söz içinde iki ayrı zihniyet var. Bir grup var ki; bütün olumsuzluklara, zorluklara, engellemelere rağmen kan emici bencil kenelere rüzgarın estiği yöne göre fırıldak gibi dönen dönemin dönek adamlarına rağmen adam derken sıfat belirlemek için adam diyorum, yoksa bu kadar fırıldak zihniyetli olan kişilerde adamlık bir kaç beden bol gelir.

Tüm bu zorluklara rağmen eylemi ve söylemi ile bin yıldır Atalarından süregelen bir geleneği devam ettirebilmek için aynı zamanda kendi hayatlarını ve ailelerinin hayatlarını da idame ettirebilmeleri için
bin yıllık tarihine, Atasına, töresine sadık kalmaya çalışan, vefa örneği gösteren Atalarından yadigar örf, adet, ananelerini devam ettirmeye çalışırken kendilerini feda eden gönül erleri er meydanlarının yiğitleri var.

Bir de bu erlerimizin, yiğitlerimizin aileleri var ki; en çok çileyi, zorluğu onlar çekiyor. Maddi manevi her türlü imkanlarını seferber ederek, ömürlerini ve kazançlarını erlerine feda ederken neredeyse en büyük vefayı onlar gösteriyor.

Bu kutlu yolda hele bir gurup var ki; ne er kişi, ne de er kişi ailesi o grup yağlı güreşten zerre menfaati olmadığı halde, hiçbir kazanımı olmadığı halde sırf Ata sporumuz yağlı güreşi sevdiği için evinden, işinden, aşından, çoluk çocuğundan feragat edip, hafta sonları Türkiye'nin dört bir yanındaki güreşlere gitmek için yola revan oluyorlar. Üstelik tamamen kendi imkanlarını feda ediyorlar. Gittikleri mesafenin durumuna göre sabahın dördünde, beşinde döşeniyorlar yollara. Parklarda, bahçelerde, çadırlarda camilerde yatıyorlar. Çay simit yiyorlar, er meydanında yer alıyorlar, sabahın sekizinden akşamın sekiz, dokuz, kimi zaman onuna kadar hiçbir çıkarları, menfaatleri yok. Tek amaçları var; er meydanında erlerin, koçyiğitlerin erce, yiğitçe şerksiz şüphesiz kıran kırana güreşlerini seyredebilmek. Akıllarında, lugatlarında kar diye bir kavram yok hiçbir zaman...

Bir de öyle bir kesim varki; Ata soprumuz yağlı güreş camiasının içinde tek amaçları var onların
kar etmek. Başka hiçbir amaçları ve hedefleri yok onların. Kar etmek için her yolu mübah sayar onlar. Her türlü Ali Cengiz oyununu devreye sokar onlar. Her dönemin adamı dır onlar. Her dönemde vardır onlar. Bukalemun misali her ortama ayak uydururlar, kendi iradeleri yoktur onların. Kar ettikleri her ortam onlara uyar. Hak ve hakkaniyet gibi bir kavramları yoktur onların. Güvenilir kişiler değildir onlar. Çıkarlarına ters düştüğünde en yakınındakileri bile satar onlar. Onların dostları, yoldaşları olmaz. Onlar kendi yollarının gideceği yola kadar yoldaşlık yaparlar. Hatta yolda bulduklarını, yola çıktıklarına bile değişir onlar.

Bir de nam için, şan şöhret için, egosunu tatmin etmek için girenler var bu camiaya. Parayla kar etmek ile işleri yoktur onların. Bırakın kar etmeyi oluk oluk para da dökerler er meydanına. Lakin hak edeni bulmaz genelde bu oluk oluk dökülen para. Sararlar bu şan, şöhret sahibi para babalarının etrafını kan emici sırtlanlar. Kul köle olurlar yanlış ve yanlı yönlendirirler onları. Zarar bile verdirirler çoğu zaman hiç onlar anlamadan, hizmet verdiklerini zannederler. Oysa şanları, şöhretleri, hanları, hamamları, variyetleri ile o kadar harcarlar ki; limitini bilmedikleri servetlerinden, sahibi olduklarını zannederler bin yıllık tarihi Ata sporumuzun. Oysa doğru yönlendirilseler, doğru bilgilendirilseler, hak ve hakkaniyet gözeterek bakabilseler kan emici kenelerin değil de, kendi gözleri kendi vicdanları ile er meydanına. O zaman belki alır koçyiğitler hak ettikleri payı er meydanında.

Paranın patronları ile süre geldi yüz yıllardır Ata sporumuz yağlı güreş. Bundan sonra da böyle gidecek besbelli. O zaman onları uyandırmalı anlatmalı. 'Feda-Kar kelimesinde ki kendisini 'Feda' edenlerin yanında bir de sadece 'Kar' amacı düzenleri yi anlatmalı, 'Fefa-Kar' kelimesindeki...

Vefa gösterenlerin yanında yine amacı sadece 'Kar' gütmek olanları 'Feda-Kar' kelimesinin kullanıldığı yerde birileri kendisini 'Feda' ederken, birileri de 'Kar' ediyorsa bu ikiliyi ayırmayı bilmeli. Ha keza 'Vefa-Kar' kelimesi de aynı şekilde kim vefalı kim kar peşinde...

Ayıklanmalı kar peşinde koşan tüccarlar Ata sporumuz yağlı güreşten. Birden fazla olmamalı elindeki hortum kar amacı güdenlerin. Gerek var mı bir adama bir kaç hortumu birden teslim etmenin. Doymuyor sonra bu kişiler bir kaç hortum az geliyor artık onlara. Dereleri, barajları, sahiplenmek istiyorlar sonra. Doymuyor gözleri! Velhasıl ayıklansın artık; Feda-Kar ve Vefa-Kar'lar bir birinden.

Saygılarımla...

Yalçın Kaynak Sadece Güreş Programı Yorumcusu