Nesnelerin interneti
e-ticaret
Bulut bilişim
Software yazılım-mobil yazılım
Büyük veri
Veri madenciliği
Makine öğrenmesi
Yapay Zeka

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz kavramlar belki hepimizin duyduğu ve her geçen gün daha sıklıkla duymaya devam edeceğimiz kavramlardır. Düşünsenize internet günlük hayatımızın en önemli bir parçasıdır.

Nesnelerin interneti, günlük hayatta üretimden, ticarete, eğitimden pazarlamaya tüm aktivitelerin internet ile birlikte gerçekleştirilmesi sürecidir. Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya kullanmayan yoktur herhalde. Gelişen internet teknolojisi demİşken, bu teknoloji ticaret ile de bütünleşerek e-ticaret kavramını oluşturmuş ve süregelen bir şekilde yaygınlaşmaya devam etmektedir. Düşünsenize bugün amazon-hepsi burada gibi e-ticaret portallarının her geçen gün büyümesi ve gelişmesi ile birlikte pazar payından almış oldukları payda artmaktadır.

Peki hiç düşündünüz mü, internette veri taraması nasıl yapılıyor. Veriler nasıl sıralanıyor, işte burada da yapay-zeka teknikleri devreye giriyor. Peki veri nedir? Her gün telefonlarda kullanmış olduğumuz her türlü, ses, resim ve metin dosyalarında yer alan içerikler bir çeşit veridir. Bu anlamlı ya da anlamsız içeriklerin hepsi veriyi oluşturmaktadır ve bu verilerin hepsi bir araya gelmesiyle birlikte büyük verileri oluşturmaktadır. Peki bu büyük veriler anlamlı yada anlamsız tüm bu içeriklerden anlamlı sonuçların çıkartılması sürecinde yapay zeka tekniklerini, makine öğrenmesini, bulanık mantığı kullanabiliriz.

Peki elde edilen bu veriler nerede ve nasıl depolanacak, işte o zamanda devreye bulut bilişim kavramı devreye girmekte ve tüm veriler depolanabilmektedir. Bugün telefon kullanımı gelişen teknoloji ile birlikte bilgisayar kullanımının yerini alabilecek ve bilgisayarlarda gerçekleştirmiş olduğumuz işlemlerin hemen hemen hepsini telefonlar ile gerçekleştirebileceğiz.

İşte bu sebepten dolayı da artık günümüzde bilgisayar programcıları artık mobil yazılım becerilerini de geliştirmek mecburiyetindedirler.